Jump to content

Ɔ Ci Min

Jɔk Wikipedia
Ɔ Ci Min (Hồ Chí Minh)

  Ɔ Ci Min (Withnam: Hồ Chí Minh) ee raan ë bɛ̈ny ë bɛ̈n në Vietnam, ku ë ye raan ë path ku ë ye bɛ̈ny de bɛ̈ny. Yen acï bɛ̈n ya bɛ̈ny de bɛ̈ny ë bɛ̈ny bɛ̈ny ke bɛ̈ny në run 1945 agut cï thou në run 1969. Në ye tak de kɔc ke Marxist-Leninist, yen ee raan cï bɛ̈n ya bɛ̈ny ku jɔl ya raan cï bɛ́i tueŋ në akutnhom de kɔc lui de Vietnam, man de akutnhom de akutnhom ë kɔc communist de Vietnam.

Ɔ Ci Min acï dhiëëth në Nghệ An bɛ̈ɛ̈i de Annam. Në ruöön de 1911, acï bɛ̈n puɔ̈l ke French Indochina bï lɔ tueŋ në luɔɔide. Ee ye raan tök de kɔc cï bɛ̈n ya akutnhom de akutnhom de France Communist Party. Në run de 1930, yen acï Communist Party of Vietnam bɛ̈n jɔɔk ku në run de 1941, yen acï bɛ̈n dhuk Vietnam ku jɔl bɛ̈n ya bɛ̈n ke cɔl Viet Minh Independence Movement, akutnhom de kɔc ke ye kɔc cɔl Viet Minh. Ku jɔl Hồ bɛ̈n bɛ̈n ke bɛ̈n në wɛ̈r de Ɣɔ̈thtuaal ke kɔc Japan në August 1945, man cï bɛ̈n ya wɛ̈r ë nhomlääu de kɔc ke bɛ̈ɛ̈i ke bɛ̈i ke cɔl Democratic Republic of Vietnam.