Jump to content

Ɯ

Jɔk Wikipedia
M cï rot waar
Ɯ ɯ
Käu ye looi
Kë ye looi alpabetic
Wɛ̈t ye kɔc röt ya lueel Athör International Phonetic Alphabet, thoŋ Yakut, Tsakhur, Standard Zhuang, thoŋ Dan, thoŋ ChamiWɛ̈t thoŋ Cham
Käu yenë wël ya lueel /ɨˤ/, /ɯ/
Unicode codepoint U+0193, U+026F
Akutnhom
Luɔi
  • Ɯ ɯ
kɔ̈k
Wɛ̈t kënë atɔ̈ thïn në wël cï gɔ̈t në phonetic alphabet (IPA) . Në bɛ̈n de kä ye kek ya nyuɔɔth në kä ye IPA nyuɔɔth, ke yï tïŋ në Help:IPA. Në  tɛ̈ ye [ ] , / ku ⁇ ⁇ ya nyuɔɔth thïn, ke tïŋ IPA § Brackets ku transcription delimiters.

Ɯ wala ɯ ee kë ye gɔ̈t në thoŋ gɔ̈t de Zhuang në run 1957 agut cï run 1986 bï ya jam në /ɯ/. Ë yen acï bɛ̈n ya bɛ̈n waar yic në w.