Bekätakthook:Amerïka

Jɔk Wikipedia

Bekätakthuɔkkor

Bekätakthookë anɔŋ 2 bekätakthuɔkkorkɛ̈, në 2 yic̈;

C

P

Apääm në bekätakthook "Amerïka"ic

3 yɔ̈rkɛ̈ aatɔ̈ bekätakthook thiöökë yic, në 3 yic.