Bekätakthook:Wikipedia

Jɔk Wikipedia

Bekätakthuɔkkor

Bekätakthookë anɔŋ 3 bekätakthuɔkkorkɛ̈, në 3 yic̈;

Apääm në bekätakthook "Wikipedia"ic

2 yɔ̈rkɛ̈ aatɔ̈ bekätakthook thiöökë yic, në 2 yic.