Jump to content

Lady Gaga

Jɔk Wikipedia
Lady Gaga
human
Sex or genderfemale Cokic
PamacgëtpinyPawuut Matiic Cokic
Name in native languageLady Gaga Cokic
Birth nameStefani Joanne Angelina Germanotta Cokic
Given nameStefani Cokic
Family nameGermanotta Cokic
PseudonymLady Gaga Cokic
NicknameMother Monster, Gaga, New Queen of Pop Cokic
Date of birth28 Pɛnëdiäk 1986 Cokic
Place of birthLenox Hill Hospital Cokic
FatherJoe Germanotta Cokic
MotherCynthia Germanotta Cokic
SiblingNatali Germanotta Cokic
Unmarried partnerMichael Polansky Cokic
Native languageEnglish Cokic
Languages spoken, written or signedEnglish Cokic
Occupationraankët, songwriter Cokic
Field of workpop music, cosmetics industry, acting Cokic
Employer Cokic
Work period (start)2005 Cokic
Member of political partyDemocratic Party Cokic
Ethnic groupItalian Americans, French Canadians Cokic
Religion or worldviewKërëthänuɔɔi Cokic
Wearsmeat dress of Lady Gaga Cokic
Medical conditionfibromyalgia Cokic
Sexual orientationbisexuality Cokic
Handednessleft-handedness Cokic
Voice typemezzo-soprano Cokic
Instrumentpiano, voice Cokic
DiscographyLady Gaga discography Cokic
FilmographyLady Gaga filmography Cokic
Named afterRadio Ga Ga Cokic
Owner ofQ122200546 Cokic
Record labelInterscope Records, Universal Music Group Cokic
Influenced byDavid Bowie, Queen, Madonna Cokic
Official websitehttps://ladygaga.com Cokic
Described at URLhttps://www.tekstowo.pl/wykonawca,lady_gaga.html Cokic
Copyright representativeBroadcast Music, Inc. Cokic
Copyright status as a creatorworks protected by copyrights Cokic
FandomLittle Monsters Cokic
Has listlist of Lady Gaga live performances, list of awards and nominations received by Lady Gaga Cokic

Lady Gaga ("Nyɛn Cɔl Gaga", adhiëth Pɛnëdiäk 28, 1986 keye Stepani Joanne Aŋelina Germanotta) ee ran Amerïka ee diɛt dom. Ee mïluï, bɛ̈ny ë döm kɔc röt, tiŋluɔ̈iwëu, amïthëëm alɛ̈th, amiööc ku ye raan kɛ̈ɛ̈r atiëëp. Ku yeen ee nyan ë rɔ̈l guɛ̈lic në kɛ̈t. Buɔna deen atiëëp acïkök, Kökë ë Monster, Acï Dhiëth Kiyɛ, Artpop, ku Cheek to Cheek. Yeen acï kë juëc Grammy ku Brit Abïmiɔ̈ɔ̈c Tiaam. Yeen ayɛ̈k rin keenkë tënë din deen cɔl Radio Gaga tënɔŋ akuut ë bäny diär ket. Acï kɛ̈ɛ̈r ë Pinynhom Abïmiɔ̈ɔ̈c (Golden Globe) tiaam Në kɛ̈ɛ̈r kɛ̈kë atuɔc kïtkɛ̈ŋ American Horror Story: ɣönë kaman ë run 2016.

Pïr ku luɔi cïkueen në Lady Gaga (1986–2004) ɣɔn yen meth

Lady Gaga adhiëth gendït cɔl New York. Yeen ee manh kai tënë wun cɔl Joseph Germanotta. Ke yee raan lui wëu abuɔn aliiric ku man cɔl Cynthia (dhiëth Bissett). Yeen anɔŋ nyankënë cɔl Natali, aya mïthëm alɛ̈th ë gäätic. Gaga aa nyan Italian ku French Canadian akuatden thɛɛr. Yeen acï piöc ë thiëëc piano ke ye run ŋuan. Ku gɔ̈t dinë piano ke ye run 13. Acï diɛt jɔɔk ë kiɛ̈t ë ye run 14. ɣɔn yen run 11, Gaga acï lɔ Amat Sacred Heart, ee panpiööc cïnraanëbɛ̈n ë Kɔc ë Nhialic në Nhialpabak Manhattan alɔŋdɛ̈. Kacken aŋɔ̈ŋ gup acï lueel amïdhiëëth abɔ̈ ë kuat nɔ̈ŋic. Ke yen cï ɣook cɔ lui käŋ abɛ̈n—ma e lui gɔl ë në thëm ë bɛt aɣeet thëm athɛ̈i aɣeer, në jamecic aɣet cï wää aye.