Tɛ̈kbëkaŋtɛ̈t de Päticdït

Jɔk Wikipedia

Tɛ̈kbëkaŋtɛ̈t de Päticdït ee abëër ë dërweliic në atuɔckït Amatnhom Pawut ye ciɛk Chuck Lorre, Bill Prady ku Steven Molaro. Kek kädiäk aya acë luui keye bäny ë magɔ̈ɔ̈t. Nyooth acë jɔɔk në anuëëtluɔi atuɔckït CBS akölnïn 24 Pɛndhoŋuan 2007. Në Pɛnëdiäk 2017, ke abëër ben berpiny në tën abëkruööniic karou kɔ̈k abïk ɣet 12, ku nyooth aɣeer në abëkruöönic atuɔckït 2018-2019.

Nyooth kënë acë gɔl jam në agɛkeŋɛɛk (characters) kädhiëc, ye ciëŋ Pasadena tɔ̈ California: Leonard Hofstadter ku Sheldon Cooper, kek aa kɔcpiööckätɔɔr të cɔl Caltech ku aa rɔm abaŋëbaai (apartment); Penny, yen ee nyagɛmcam (waitress) ku wïc bë yaa nyanyuoth (actress), ye ciëŋ abaŋëbaai tɔ̈ alɔŋ tui; ku Howard Wolowitz, yen ee madöökëkäŋ riɛthnhial (aerospace), ku Raj Koothrappali, yen ee raanpiööckatɔɔrnhial (astrophysicist), kek aa mëëth ke Leonard ku Sheldon ku aa luui tëntök ku athöŋ aya tënë kuööc wël ë ciëŋ kekë kɔc kɔ̈k. Agɛkeŋɛɛk mëkuɔny cë ciëŋluɔi-yic acï bën cuɔtnhial ku yïk ke luɔi dë rään makuel; cïmëne yï Leslie Winkle raanpiööckatɔɔr, Amy Farrah Fowler raanpiööcënyith, Bernadette Rostenkowski raanpiööckäpïrthoinyïn, ku Stuart Bloom, liikweu ye wun de ɣönëɣɔ̈c de athör ë derwëliic ye agɛkeŋɛɛk lac nëëm.

Abëkruööniic kädhorou de nyooth aake tɔ̈ kaam nyuuth de atuɔckït thiäär cï tïŋbëtɛɛm në runkä. Abëkruöönicden kedethiärkutök eeyee nyooth cï tïŋ kɔcdaai juɛ̈cbetɛɛm Amatnhom Pawut. Nyooth acï gutrin (nominated) tënë Këleeclonpath Emmy keye Abëër ë Dërwëliic Pathbëtɛɛm dɔmthok 2011 ɣet 2014, ku Jim Parsons acë Këleeclonpath Emmy keye Manyuoth Wat Tueŋ (Leading Actor) Pathbëtɛɛm yök arak ŋuan. Ɣëët ëmën acë këleeclonpath Emmy kädhorou yök në gutëriniic (nominations) kä46. Parsons aya acë këleeclonpath Golden Globe Manyuoth Pathbëtɛɛm de Abëër Dërwëliic Atuɔckït yök në 2011.