Kim Kardashian

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Kim Kardashian
Kim Kardashian 2019.jpg
human
Sex or genderfemale Cokic
PamacgëtpinyPawuut Matiic Cokic
Name in native languageKimberly Noel Kardashian West Cokic
Birth nameKimberly Noel Kardashian Cokic
Given nameKimberly, Noel Cokic
Family nameKardashian, West Cokic
Date of birth21 Pɛnëthiäär 1980 Cokic
Place of birthLos Angeles Cokic
FatherRobert Kardashian Cokic
MotherKris Jenner Cokic
SiblingKourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner Cokic
SpouseDamon Thomas, Kris Humphries, Kanye West Cokic
Unmarried partnerRay J, Reggie Bush Cokic
ChildNorth West, Saint West, Chicago West, Psalm West Cokic
FamilyKardashian family Cokic
Languages spoken, written or signedEnglish Cokic
Field of workcelebrity Cokic
Name in kanaキム・カーダシアン Cokic
Educated atMarsiling Secondary School, Marymount High School, William Floyd High School Cokic
ResidenceCalabasas, Los Angeles Cokic
Work period (start)2007 Cokic
Member of political partyDemocratic Party Cokic
Ethnic groupArmenian American, Dutch American, English American, Irish Americans, Scottish American Cokic
ReligionKërëthänuɔɔi Cokic
Eye colordark brown Cokic
Hair colorbrown hair, black hair Cokic
Genrepop music Cokic
Award receivedGolden Raspberry Award for Worst Supporting Actress Cokic
Nominated forGolden Raspberry Award for Worst Supporting Actress, Golden Raspberry Award for Worst Supporting Actress Cokic
Official websitehttps://kkwbeauty.com/ Cokic

Kimberly Kardashian West (dhiëth Pɛnëthiäär 21, 1980), yen aye raanŋic America atuɔckïtyithic ku atëncɛɛŋ (atɛ̈t/funy and ceŋ/cɛɛŋ/wearing). Ɣɔntueŋ Kardashian acë pïŋ awɛtwëlbei yɔ̈k keye määth ku aguiërrot ë Paris Hilton, kuyen acë ŋiëëc lääu-yic yɔ̈k tëwär cï atïmkïn ë tɔ̈cde tɛkpiny ruön 2003 kekë wënathunden thɛɛr cɔl Ray J ruön 2007. Nawën ruön wënic, yen ku pande acë gɔc ŋic në abeer atuɔckïtyith de E! Keeping Up with the Kardashians (‘Muöknhial kekë pan Kardashian’).

Kaamwënic, tiämde acë yen cɔl acak kërënyooth laŋic Kourtney and Kim Take New York ku Kourtney and Khloe Take Miami. Nawën pïïr ë thiɛkic de Kardashian acë yaa wɛ̈tëjamic cë piŋ lääu-yic rin jamden awɛtwëlbei-yic.

Run thiɔ̈ɔ̈kwëniic, Kardashian acë rotjuac keye raanajɛ̈mkɔc tɔ̈u arekwël ku awɛtwëlbei arämkɔc, nɔŋic abiɔ̈th thiär timëtim kith tɔ̈u Twitter ku Instagram. Yen acë kuat käkyeɣaac luɔnyaɣer ye nɔŋ riɛnke, cïmën tiänden riäŋ ariŋwël ruön 2014 cɔl Kim Kardashian: Hollywood, kuat alɛ̈th ku käkyeɣaac, ku athör giɛtruɛl ruön 2015 Selfish (‘mantil’).

Määthde aya kekë akënërap cɔl Kanye West acë yen cɔl apiŋ awɛtwëlbei juɛ̈ciic; kek acë röt bä thiaak ruön 2014 ku nɔŋkï mïth kadiäk kedhie. Adacëbënwël Time acë Kardashian mat në kueerden de kɔc ajɛ̈mkɔcbëtɛɛm ruön 2015, kuyee Vogue luel lɔn yen ee cït mïnyooth cieŋkök ruön 2016 yic. Aye mïjɛ̈mëguöp ku mïnhiëër luel lɔn yen acït raantöŋ ŋic cïpiŋ rin eeye cïpiŋ. Yen acï luɛl keye raanŋic atuɔckïtyith ye dɔ̈m juɛ̈cbëtɛɛm ruön 2015, ku ruön kënë wëëuken ye dɔm ëbɛ̈n adöt US$53 timëtim.